Lees verder...

Welkom bij Krans Helmig Stuijt Netwerk Notarissen en Advocatuur. Dé Netwerknotaris in Haarlem.

Onze notarissen en kandidaat-notarissen staan altijd klaar om de belangrijkste momenten van het leven goed te regelen. We geven dan een gedegen advies en we wijzen graag op juridische valkuilen.

We kunnen onder andere helpen bij het kopen van een huis, bij de oprichting van een eigen bedrijf of om huwelijkse voorwaarden goed te regelen. Maar ook op minder vrolijke momenten zijn we ieders steun en toeverlaat. Zoals bij het maken van een testament of het regelen van een scheiding. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook adviseren of het slim is om een erfenis te accepteren, die minder lucratief is dan het lijkt.

Krans Helmig Stuijt is aangesloten bij Netwerknotarissen. Wij zijn dus niet zomaar notarissen en kandidaat-notarissen. Netwerknotarissen houden elkaar scherp en helder, we delen kennis en adviseren elkaar, zodat we de cliënt beter kunnen helpen. Ook hier in Haarlem.

Wij spreken gewone mensentaal en weten precies wat er speelt in de wereld. De echte én de virtuele. Zo kan men bij ons terecht voor een social media testament. Kom daar maar eens om bij een traditionele notaris. Vandaar dat wij van Krans Helmig Stuijt durven te zeggen dat we net iets meer notaris zijn.

Verberg lees verder...

nieuws van het notariskantoor

10 april 2017

Ondernemer moet vóór de zomervakantie met zijn pensioen aan de slag. Wij helpen ondernemers met Begeleiding Pensioenkeuze.

Er is een nieuwe wet waardoor ondernemers die pensioen opbouwen in hun bv vóór 1 juli a.s. in actie moeten komen. Er moet ook een keuze worden gemaakt over hoe nou verder met het pensioen omdat fiscaal gezien er binnenkort geen pensioen meer mag worden opgebouwd in de eigen bv. De regels zijn best ingewikkeld en er zijn deadlines die je niet mag missen. Daarom bieden wij de Begeleiding Pensioenkeuze aan. Hier lees je wat dat inhoudt. 

Als je pensioen opbouwt in je bv dan liggen er afspraken daarover vast in een ‘pensioenbrief’ of ‘pensioenovereenkomst’. Dit document moet vóór 1 juli a.s. worden aangepast. Vervolgens moet je een keuze maken over het pensioen dat je in de bv hebt opgebouwd. Er zijn drie keuzes: bevriezen, omzetten en afkopen. Als je kiest voor omzetten en afkopen, moet je dit op tijd met een formulier melden aan de Belastingdienst. In sommige gevallen moet een (ex-)partner het formulier van de Belastingdienst ook ondertekenen. Er kunnen ook gevolgen zijn voor je huwelijkse voorwaarden of testament. 

Omdat we ons kunnen voorstellen dat je ook nog andere business aan je hoofd hebt, bieden wij de Begeleiding Pensioenkeuze aan. We helpen je dan stap-voor-stap het hele keuzetraject te doorlopen. We zorgen ervoor dat je geen deadlines mist. En voor het rekenwerk schakelen we jouw fiscaal adviseur/pensioenspecialist of accountant in. We hebben ook een stappenplan voor jou als ondernemer gemaakt zodat je alle stappen kunt volgen.  

Interesse in de Begeleiding Pensioenkeuze? Neem contact met ons op.  

nieuws van netwerk notarissen

20 april 2017nieuws

Eindelijk een financieel voorbehoedsmiddel voor iedereen die gaat trouwen.

Datum nieuwe huwelijksregels bekend gemaakt: op 1 januari 2018 gaan ze in. Een maand geleden heeft de Eerste Kamer nieuwe huwelijksregels aangenomen. Het kabinet heeft nu bekend gemaakt dat deze...

lees verder >
13 april 2017nieuws

‘Laat erfgenamen niet met raadsels achter’

Als je afwijkt van de verwachtingen die je erfgenamen hebben of je behandelt je kinderen niet gelijk, laat dan in je testament opnemen waarom je die keuze hebt gemaakt. Dit...

lees verder >
12 april 2017nieuws

Ga je trouwen of samenwonen? Kom dan naar ons notariscafé.

Jullie hebben net besloten om samen te wonen of te trouwen. Wij feliciteren we je hartelijk met deze nieuwe stap in jullie relatie! Je gaat een drukke en spannende tijd tegemoet....

lees verder >
de heer mr. A. Helmig (Adriaan)Notaris, advocaat en mediator
Als nestor van kantoor (notaris, advocaat en mediator), geboren en getogen 'Mug', (voormalig) bestuurder van grote maatschappelijke en culturele organisaties in de regio, ben ik een bekend gezicht in het Haarlemse. Ik heb daarnaast veel lol in mijn nevenactiviteiten binnen het notariële vakgebied, zoals het geven van cursussen op veilinggebied, bestuurslidmaatschappen van regionale veilingorganisaties en van het Notarieel Instituut Internet Veilen. Met mijn ervaring weet ik snel wat er speelt en wat er nodig is om tot een goede en gedegen (vooral praktische) oplossing te komen. Specialisme: culturele- en onderwijsinstellingen, familieproblemen, executieveilingen. Op kantoor begeleid ik de collega's in de familiepraktijk (langer lopende dossiers). Daarnaast houd ik mij al jaren zeer intensief bezig met gedwongen verkoop van woningen. Mijn adagium: de beste veiling is de veiling die niét door gaat. Dat betekent immers dat het 'geregeld' is tussen bank en schuldenaar. Van dit principe werkend stond ik (mede) aan de wieg van het professioneler maken van het 'veilinggebeu¬¬ren' in Nederland. Voor mij belangrijk wetsartikel: Artikel 2:8 BW. Een rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken, moeten zich als zodanig jegens elkander gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. Ik sta vaak versteld van de dingen die mensen willen regelen in statuten van een vereniging of stichting, hoe ze menen een dergelijke rechtspersoon te kunnen besturen of daar toezicht uit te oefenen. Ik hou ze dan de spiegel voor (wat gij niet wilt dat u geschiedt …) en probeer ze te laten begrijpen hoe het ook anders kan. Dit is maatwerk! Het leven kan veel leuker zijn als we wat beter met elkaar omgaan en als je je zelf eens zou willen wegcijferen…
de heer mr. A. Stuijt (Xander)Notaris en fiscaal jurist
Afkomstig uit een echte notarisfamilie, heb ik het vak met de paplepel ingegoten gekregen. In 1989 van mijn geboorteplaats Amsterdam vertrokken naar Haarlem, daardoor misschien een halve mug. Vanaf 1985 ben ik op dit kantoor werkzaam en heb ik al vroeg de ruimte gekregen een eigen cliëntenkring op te bouwen en wat belangrijker is de deelgebieden binnen het notariaat te doen die ik leuk vind. Na mijn studie notarieel recht heb ik in de avonduren de studie fiscaal recht gedaan. Daarnaast heb ik ook de opleiding estate planner gevolgd en ben gecertificeerd executeur. Van belang vind ik dat een notaris ervaring moet hebben op alle notariële rechtsgebieden, omdat elke rechtsvraag van een cliënt nu eenmaal betrekking heeft op meerdere rechtsgebieden. Specialisme: Vastgoed en estate planning Het is leuk om complexe vastgoedprojecten juridisch vorm te geven. Zo hebben wij al veel bepalende en complexe projecten in de stad Haarlem en daarbuiten mogen begeleiden, zoals de Appelaar en Konings Carré. Estate planning is weer een heel andere rechtsgebied en heeft als insteek hoe het vermogen van de ene generatie naar de andere generatie overgaat tegen een zo laag mogelijke (erf)belastingheffing. Elke situatie is weer anders en vergt weer creativiteit. Dit rechtsgebied is mij passend omdat juist daar de combinatie voelbaar is tussen het notarieel recht en het fiscaal recht. Voor mij belangrijk rechtsbegrip: Ieder het zijne Dit begrip stamt uit de Romeinse tijd en vat eigenlijk samen wat het recht nu eigenlijk ten doel heeft en dus ook waar mijn dagelijkse bezigheden als notaris op gericht moeten zijn. Het betekent onder meer dat bij het sluiten van bijvoorbeeld zakelijke maar ook binnen de familie gesloten overeenkomsten de belangen van al de bij die overeenkomst betrokken partijen zo goed mogelijk geborgd moeten zijn en dat er daardoor sprake is van een goed evenwicht tussen partijen. Als notaris is dit de leidraad voor ons adviseren en handelen.
mevrouw mr. T.M. Bos (Tessa)Toegevoegd notaris
Toegevoegd notaris, gespecialiseerd op het gebied van vastgoed. Met meer dan vijftien jaar ervaring bij Krans Helmig Stuijt, heb ik inmiddels een eigen cliëntenkring opgebouwd. Belangrijk vind ik om in een duidelijke en begrijpelijke taal te adviseren binnen het notariële vakgebied en ik kom daarbij mijn afspraken na. Specialisme: vastgoedrecht Bouwondernemingen, groot en klein, geef ik advies bij onder meer de ontwikkeling van een (al dan niet) binnenstedelijk (ver)nieuwbouwproject, splitsingen in appartementsrechten en wijziging van bestaande splitsingsakten. Snel en accuraat geef ik advies om van ieder project een succes te maken, zowel voor de ontwikkelaar als voor de uiteindelijke kopers. Gedurende de gehele (civiel en fiscaal) juridische weg die daarbij afgelegd moet worden sta ik cliënten daarin bij. Daarbij word ik het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium (in de ontwikkelfase) ingeschakeld om direct juridische problemen te voorkomen. Het is mijn ervaring dat dit prettig en doelmatig werkt. Ik ben daarbij duidelijk, stipt en recht door zee. Voor mij belangrijk wetsartikel: Artikel 5:112 lid 1 BW: Het (splitsings) reglement (van de vereniging van eigenaren) moet inhouden: a. welke schulden en kosten voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaars komen; b. een regeling omtrent een jaarlijks op te stellen exploitatierekening, lopende over het voorafgaande jaar, en door de appartementseigenaars te storten bijdragen; c. een regeling omtrent het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gedeelten die niet bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt; d. door wiens zorg en tegen welke gevaren het gebouw ten behoeve van de gezamenlijke appartementseigenaars moet worden verzekerd; e. de oprichting van een vereniging van eigenaars, die ten doel heeft het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaars, en de statuten van de vereniging. Dit artikel staat aan de basis van de splitsingsakte en hiermee ga ik aan de slag om de akte bij het gebouw te laten horen, van bepalingen omtrent gebruik van de lift tot en met het maken van mobiliteitsplan voor de gebruikers van het gebouw. Hierin kan ik mijn creativiteit goed kwijt, maar wel met oog voor de praktische uitvoerbaarheid!
mevrouw mr. S.E. Nijssen-Boland (Simone)Kandidaat-notaris
Als ervaren kandidaat-notaris weet ik welke wegen bewandeld kunnen worden in de verschillende rechtsgebieden, voornamelijk het ondernemingsrecht en het familierecht. Van de oprichting van een eerste besloten vennootschap tot complexe (her-)structureringen en overdracht van een onderneming: ik adviseer over de route die afgelegd moet worden voor het goede eindresultaat. Daarnaast adviseer ik, zowel ondernemers als mensen zonder onderneming, over testamenten, huwelijkse voorwaarden of een samenlevingsovereenkomst. Specialisme: ondernemingsrecht Met mijn ervaring weet ik wat er nodig is om de juridische vorm van een onderneming aan te laten sluiten bij de behoeften in de praktijk. Daarbij hou ik oog voor de nabije en verdere toekomst, rekening houdend met de fiscale voorwaarden en bepalingen en in goed overleg met de accountant en/of fiscalist. Voor mij belangrijk wetsartikel: Artikel 22 van de Wet op het Notarisambt. Dit artikel gaat over de geheimhoudingsplicht van de notaris, die inhoudt dat alles wat door de cliënt aan de notaris wordt verteld tussen de cliënt en de notaris blijft. Dit geeft een bijzondere vertrouwensband die het contact tussen de notaris en cliënt heel persoonlijk maakt. Het mooie van ons vak vind ik de combinatie tussen de technische uitvoering van de wet en de menselijke aspecten van de achterliggende verhalen en wensen. De geheimhoudingsplicht vormt daarbij een belangrijk instrument.
de heer mr. E.J. Kosters (Eelco)Kandidaat-notaris en estate-planner
Als ervaren kandidaat-notaris fungeer ik graag als navigatiesysteem op de juridische (snel)weg. Op elk kruispunt van het leven kan ik adviseren. Liever nog denk ik daarbij vooruit en zorg ik er voor dat er goed is 'voorgesorteerd' als er weer zo'n kruispunt aan komt. Ik luister tussen de regels door en vertaal vragen duidelijk en pragmatisch in een advies en zo nodig in een (of meer) akte(s). Specialisme: familierecht/estate planning Bij samenwonen of trouwen leg ik de afspraken tussen de partners vast. Is een kind op komst of zijn er al kinderen, dan geef ik advies over de regelingen die in een testament kunnen worden vastgelegd. Verder geef ik advies over schenkingen, besparen van (erf)belasting, het maken van testamenten, en het afwikkelen van nalatenschappen, inclusief aangifte erfbelasting. Zeer regelmatig word ik ingeschakeld als professioneel vereffenaar van nalatenschappen. Voor mij belangrijk wetsartikel: Artikel 43 lid 1 derde volzin Wet op Notarisambt: Zo nodig wijst hij (de notaris) daarbij tevens op de gevolgen die voor partijen of één of meer hunner uit de inhoud van de akte voortvloeien. Welke keuze men maakt is minder belangrijk, belangrijker is dat die keuze bewust wordt gemaakt en dat men weet wat de consequenties van die keuze kunnen zijn. Ik zie het als één van mijn hoofdtaken op de mogelijkheden en consequenties van een keuze te wijzen en maak dat inzichtelijk.
de heer mr. J.B. Temmink (Janbert)Kandidaat-notaris
Als kandidaat-notaris behandel ik diverse onroerend goed transacties. Zowel bij aankoop, verkoop of verdeling (na scheiding) als ook bij het (over)sluiten van een hypothecaire geldlening. Door mijn werkervaring bij een groot belastingadvieskantoor help ik tevens bij het opstellen van een samenlevingsovereenkomst en testamenten. Specialisme: onroerend goed en personen- en familierecht Momenteel volg ik de driejarige beroepsopleiding, die verplicht is voor een kandidaat-notaris en die leidt tot meer verdieping en kennis op alle notariële rechtsgebieden. Na het afronden van deze beroepsopleiding ben ik bevoegd om als waarnemer notariële akten te tekenen. Voor mij belangrijk wetsartikel: artikel 17 Wet op het notarisambt De notaris oefent zijn ambt in onafhankelijkheid uit en behartigt de belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken partijen op onpartijdige wijze en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Voor mij geeft bovenstaand artikel perfect weer waar het notariaat voor staat en wat een notaris doet. Als (kandidaat-)notaris probeer je voor alle partijen een zo goed mogelijke oplossing te vinden en/of resultaat te behalen. Kort samengevat: het belang van cliënten staat voorop.
mevrouw mr. A.J.M. Klein Wassink (Annette)Kandidaat-notaris
de heer W. de Vries (Wietze)Notarisklerk
Ik ben een ervaren klerk en ik begeleid partijen bij de overdracht van alle onroerende zaken, zowel woningen als bedrijfspanden. Ik sta partijen en hun adviseurs met raad en daad ter zijde en zorg er voor dat de overdracht zo soepel mogelijk verloopt. Specialisme: bestaande bouw Ik ken zeer goed de weg in de registergoedpraktijk en heb daarbij veel contact met makelaars, hypotheekadviseurs en banken. Ik ben bekend met de plaatselijke situatie in Haarlem en omstreken. Men kan bij mij met alle vragen over overdracht van woningen/bedrijfspanden (en alles wat daarbij komt) terecht.
mevrouw J.M. Meijer (Michaela)Notarisklerk
Met mijn jarenlange ervaring in de Amsterdamse onroerende zaken praktijk, begeleid ik partijen vanaf het bereiken van overeenstemming, vastlegging van de afspraken in een koopovereenkomst tot en met de sleuteloverdracht. Ook ben ik veel tijd bezig met nieuwbouwprojecten, uitpondingen en splitsingen in appartementsrechten. Specialisme: nieuwbouw/uitponding. Of het nu gaat om uitponding van woningen door een woningcorporatie of belegger, of ook als het gaat om (complexe) nieuwbouw dossiers, ik leg het betrokkenen graag uit! Daarnaast ben ik niet onbekend op de digitale snelweg en ben ik binnen kantoor mede verantwoordelijk voor onze online dossiers.
M.Y. de Hoop (Melina)Notarisklerk
mevrouw M.J.M. Ram (Maggie)Secretaresse/notarieel medewerkster veilingen
Ik ben de secretaresse van Adriaan Helmig, maar vooral ook degene die alle werkzaamheden op het gebied van veilingen regelt en uitvoert.
mevrouw P.J. Roosingh (Petra)Notarieel medewerkster
Ik begeleid de (kandidaat-)notarissen bij de afwikkeling van nalatenschappen, van het opstellen van de verklaringen van erfrecht of executele, de aangifte van erfbelasting tot aan de akte van boedelbeschrijving.
mevrouw M.E. Mulders (Merel)Notarieel medewerkster
mevrouw G.M. Spijker (Wendy)Secretaresse
Als secretaresse van Xander Stuijt, Simone Nijssen-Boland en Annette Klein Wassink zorg ik er samen met hen voor dat de nodige werkzaamheden worden verricht op het gebied van zowel ondernemingsrecht als familierecht.
mevrouw P.J. Hetem (Patty)Secretaresse
Als secretaresse ondersteun ik Tessa Bos en Eelco Kosters in al hun werkzaamheden.
mevrouw C.M. Veltkamp (Litha)Receptioniste
Ik ben (vooral) degene die de bezoekers van ons kantoor hartelijk welkom heet. En wie ons telefonisch benadert krijgt mij waarschijnlijk aan de lijn. Daarnaast verricht ik de nodige administratieve werkzaamheden.
mevrouw A. Sluis (Anita)Notarieel medewerkster
Na ondertekening van een akte zorg ik er voor dat dit administratief goed verwerkt wordt en dat de stukken daar terecht komen waar ze horen, zoals het kadaster.
mevrouw M.J. Chamorro Moreno (Maria)Notarieel medewerkster
Ik ondersteun de klerken bij de voorbereiding van een overdracht van woningen en de oversluiting van hypotheken.
mevrouw A. Ferreira Moura (Annabella)Boekhoudster
Samen met Stewart zorg ik er voor dat alle betalingen goed worden verwerkt en verricht ik verder de gebruikelijke werkzaamheden rondom de financiële administratie van een notariskantoor.
de heer S.E. Osborne (Stewart)Boekhouder
Mijn primaire taak is systeembeheer en alle ICT-vragen. Daarnaast zorg ik voor financieel beheer binnen kantoor en, samen met Annabella, de dagelijkse boekhoudwerkzaamheden.

Krans Helmig Stuijt Netwerk Notarissen

handelsregisternr: 34308463
btw nr: NL8017.94.900.B.01

Openingstijden

Maandag08:30 - 17:00 uur
Dinsdag08:30 - 17:00 uur
Woensdag08:30 - 17:00 uur
Donderdag08:30 - 17:00 uur
Vrijdag08:30 - 17:00 uur
Op woensdagavond open van 18:00 - 21:00.

Bezoekadres

Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem

Postadres

Postbus 104
2000 AC Haarlem

vraag stellen

Je kunt hieronder je gegevens en je vraag invullen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

afspraak maken

Als je hieronder je gegevens invult nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op om de afspraak in te plannen.